Klachten en integriteit

Volant vindt het belangrijk dat medewerkers, ouders en leerlingen open met elkaar in gesprek gaan indien er vragen, opmerkingen of klachten zijn. Als het toch niet lukt om onderling tot een oplossing te komen, of als er behoefte is aan reflectie of advies van een onafhankelijk persoon, kan een vertrouwenspersoon worden geraadpleegd.

De vertrouwenspersonen van de scholen staan vermeld op de website van onze scholen. De interne vertrouwenspersoon van Volant op stichtingsniveau is Karen Moll van Charante. Zij is bereikbaar via k.mollvancharante@mdw.wdz.nl.

Onze externe vertrouwenspersoon die er is voor klachten en meldingen rondom ongewenst gedrag op school is voor de Volantscholen:

Zij is werkzaam bij Stichting School & Veiligheid: www.schoolenveiligheid.nl. Adres: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht.

De vertrouwenspersonen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat zij in hun functie te weten komen.

Over het indienen van een officiële klacht vindt u meer informatie in onze klachtenregeling en klokkenluidersregeling. Deze zijn hieronder te downloaden.