Beleidsplannen

Het strategisch beleidsplan van Volant 2018-2022 met de titel ‘Betekenisvol sturen’ bevat de visie en ambities die alle Volant scholen delen. Het geeft richting en beschrijft op welke wijze we inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen voor toekomstgericht, kwalitatief onderwijs en hoe Volant als organisatie toekomstbestendig kan zijn.

Iedere Volant school geeft op eigen wijze invulling aan onze gemeenschappelijke ambitie en waarden, vanuit de eigen identiteit. In de schoolplannen staat dit beschreven.